đặc điểm căn hộ - Căn hộ Chuẩn

THE APARTMENT FEATURES - Standard apartment

Căn hộ Chuẩn

Standard apartment

Căn hộ Chuẩn (Tầng 2-3 và từ tầng 5 đến tầng 17).

- Tầng 2-3: Căn hộ diện tích 50m2 – 80m2.

- Tầng 5-17:

 • Loại căn 1 phòng ngủ: 48m2 view trực diện sông Hàn và thành phố.
 • Loại căn 2 phòng ngủ: 62m2, 72m2, 77m2 view thành phố, biển, núi Sơn Trà.

The apartment was built according to the high standards

- 2th-3th floor: Apartment’s area of 50sqm to 80sqm.

- 5th to 17th floor:

 • 1 bed room: area of 48 sqm, you can see Han river and Danang view.
 • 2 bed room: area of 62 sqm, 72 sqm, 77 sqm, you can see Danang City, Son Tra Peninsula view.
can ho ShopHouse

Mặt bằng tầng 2 - tầng 3

Layout 2nd floor - 3rd floor

can ho ShopHouse

Mặt bằng từ tầng 5 đến tầng 17

Layout 5th to 17th floor

can ho Chuan

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 2-3:
 • Diện tích Tim: 81.9m2
 • Diện tích thông thủy: 75.4m2

Hướng: Đông

View: Đông

Giá gốc: 1.7 Tỷ - 1.8 Tỷ

Product details

  2rd - 3nd Floor:
 • Built-up area: 81.9m2
 • Net lettable area: 75.4m2

Direction: East

View: East

Price: 1.7-1.8 billion

Phòng C01 (Tầng 2-3)

Room C01 (2nd to 3rd floor)

can ho Chuan

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 5-17:
 • Diện tích Tim: 72.8m2
 • Diện tích thông thủy: 68.1m2

Hướng: Tây Bắc

View: Đông Nam

Giá gốc: 1.5 Tỷ - 1.8 Tỷ

Product details

  5th - 17th Floor:
 • Built-up area: 72.8m2
 • Net lettable area: 68.1m2

Direction:Northwest

View: Southeast

Price: 1.5-1.8 billion

Phòng C01 (Từ tầng 5 đến tầng 17)

Room C01 (5th to 17th floor)

can ho Chuan

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 2-3:
 • Diện tích Tim: 93.1m2
 • Diện tích thông thủy: 85.8m2

Hướng: Đông

View: Đông Nam

Giá gốc: 1.9 Tỷ - 2 Tỷ

Product details

  2rd - 3nd Floor:
 • Built-up area: 93.1m2
 • Net lettable area: 85.8m2

Direction: East

View: Southeast

Price: 1.9-2 billion

Phòng C02 (Tầng 2-3)

Room C02 (2nd to 3rd floor)

can ho Chuan

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 5-17:
 • Diện tích Tim: 64.8m2
 • Diện tích thông thủy: 59.9m2

Hướng: Đông Bắc

View: Nam

Giá gốc: 1.5 Tỷ - 1.8 Tỷ

Product details

  5th - 17th Floor:
 • Built-up area: 64.8m2
 • Net lettable area: 59.9m2

Direction: Northeast

View: South

Price: 1.5-1.8 billion

Phòng C02 (Từ tầng 5 đến tầng 17)

Room C02 (5th to 17th floor)

can ho Chuan

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 2-3:
 • Diện tích Tim: 73.6m2
 • Diện tích thông thủy: 67.5m2

Hướng: Đông Nam

View: Tây Nam

Giá gốc: 1.6 Tỷ - 1.7 Tỷ

Product details

  2rd - 3nd Floor:
 • Built-up area: 73.6m2
 • Net lettable area: 67.5m2

Direction: Southeast

View: Southwest

Price: 1.6-1.7 billion

Phòng C03 (Tầng 2-3)

Room C03 (2nd to 3rd floor)

can ho Chuan

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 5-17:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:

Hướng:

View:

Giá gốc:

Product details

  5th - 17th Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:

Direction:

View:

Price: Transaction completed

Phòng C03 (Từ tầng 5 đến tầng 17) - Đã giao dịch

Room C03 (5th to 17th floor) - Transaction completed

can ho Chuan

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 2-3:
 • Diện tích Tim: 73.1m2
 • Diện tích thông thủy: 68.3m2

Hướng: Nam

View: Tây

Giá gốc: 1.6 Tỷ - 1.7 Tỷ

Product details

  2rd - 3nd Floor:
 • Built-up area: 73.1m2
 • Net lettable area: 68.3m2

Direction: South

View: West

Price: 1.6-1.7 billion

Phòng C04 (Tầng 2-3)

Room C04 (2nd to 3rd floor)

can ho Chuan

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 5-17:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:

Hướng:

View:

Giá gốc:

Product details

  5th - 17th Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:

Direction:

View:

Price: Transaction completed

Phòng C04 (Từ tầng 5 đến tầng 17) - Đã giao dịch

Room C04 (5th to 17th floor) - Transaction completed

can ho Chuan

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 2-3:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:

Hướng:

View:

Giá gốc:

Product details

  2rd - 3nd Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:

Direction:

View:

Price: Transaction completed

Phòng C05 (Tầng 2-3) - Đã giao dịch

Room C05 (2nd to 3rd floor) - Transaction completed

can ho Chuan

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 5-17:
 • Diện tích Tim: 48.0m2
 • Diện tích thông thủy: 44.6m2

Hướng: Đông Nam

View: Tây Bắc

Giá gốc: 1.4 Tỷ - 1.5 Tỷ

Product details

  5th - 14th Floor:
 • Built-up area: 48.0m2
 • Net lettable area: 44.6m2

Direction: Southeast

View: Northwest

Price: 1.4-1.5 billion

Phòng C05 (Từ tầng 5 đến tầng 17)

Room C05 (5th to 17th floor)

can ho Chuan

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 2-3:
 • Diện tích Tim: 87.4m2
 • Diện tích thông thủy: 82.9m2

Hướng: Tây

View: Tây

Giá gốc: 1.9 Tỷ - 2 Tỷ

Product details

  2rd - 3nd Floor:
 • Built-up area: 87.4m2
 • Net lettable area: 82.9m2

Direction: West

View: West

Price: 1.9-2 billion

Phòng C06 (Tầng 2-3)

Room C06 (2nd to 3rd floor)

can ho Chuan

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 5-17:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:

Hướng:

View:

Giá gốc:

Product details

  5th - 17th Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:

Direction:

View:

Price: Transaction completed

Phòng C06 (Từ tầng 5 đến tầng 17) - Đã giao dịch

Room C06 (5th to 17th floor) - Transaction completed

can ho Chuan

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 2-3:
 • Diện tích Tim: 87.9m2
 • Diện tích thông thủy: 81.9m2

Hướng: Tây Bắc

View: Tây Bắc

Giá gốc: 1.8 Tỷ - 1.9 Tỷ

Product details

  2rd - 3nd Floor:
 • Built-up area: 87.9m2
 • Net lettable area: 81.9m2

Direction:Northwest

View: Northwest

Price: 1.8-1.9 billion

Phòng C07 (Tầng 2-3)

Room C07 (2nd to 3rd floor)

can ho Chuan

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 5-17:
 • Diện tích Tim: 64.8m2
 • Diện tích thông thủy: 59.9m2

Hướng: Tây Nam

View: Đông Bắc

Giá gốc: Từ 1.5 Tỷ - 1.6 Tỷ

Product details

  5th - 17th Floor:
 • Built-up area: 64.8m2
 • Net lettable area: 59.9m2

Direction:Southwest

View: Northeast

Price: 1.5-1.6 billion

Phòng C07 (Từ tầng 5 đến tầng 17)

Room C07 (5th to 17th floor)

can ho Chuan

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 2-3:
 • Diện tích Tim: 73.2m2
 • Diện tích thông thủy: 68m2

Hướng: Tây Bắc

View: Bắc

Giá gốc: 1.5 Tỷ - 1.6 Tỷ

Product details

  2rd - 3nd Floor:
 • Built-up area: 73.2m2
 • Net lettable area: 68m2

Direction:Northwest

View: North

Price: 1.5-1.6 billion

Phòng C08 (Tầng 2-3)

Room C08 (2nd to 3rd floor)

can ho Chuan

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 5-17:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:

Hướng:

View:

Giá gốc:

Product details

  5th - 17th Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:

Direction:

View:

Price: Transaction completed

Phòng C08 (Từ tầng 5 đến tầng 17) - Đã giao dịch

Room C08 (5th to 17th floor) - Transaction completed

can ho Chuan

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 2-3:
 • Diện tích Tim: 73.6m2
 • Diện tích thông thủy: 66.9m2

Hướng: Bắc

View: Bắc

Giá gốc: 1.6 Tỷ - 1.7 Tỷ

Product details

  2rd - 3nd Floor:
 • Built-up area: 73.6m2
 • Net lettable area: 66.9m2

Direction: North

View: North

Price: 1.6-1.7 billion

Phòng C09 (Tầng 2-3)

Room C09 (2nd to 3rd floor)

can ho Chuan

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 2-3:
 • Diện tích Tim: 93.1m2
 • Diện tích thông thủy: 85m2

Hướng: Đông Bắc

View: Bắc

Giá gốc: 1.9 Tỷ - 2 Tỷ

Product details

  2rd - 3nd Floor:
 • Built-up area: 93.1m2
 • Net lettable area: 85m2

Direction:Northeast

View: North

Price: 1.9-2 billion

Phòng C10 (Tầng 2-3)

Room C10 (2nd to 3rd floor)

can ho Chuan

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 2-3:
 • Diện tích Tim: 81.9m2
 • Diện tích thông thủy: 75.2m2

Hướng: Đông Nam

View: Đông Nam

Giá gốc: 1.8 Tỷ - 2 Tỷ

Product details

  2rd - 3nd Floor:
 • Built-up area: 81.9m2
 • Net lettable area: 75.2m2

Direction: Southeast

View: Southeast

Price: 1.8-2 billion

Phòng C11 (Tầng 2-3)

Room C11 (2nd to 3rd floor)