đặc điểm căn hộ - Căn hộ Sân Vườn

THE APARTMENT FEATURES - Garden apartment

Căn hộ Sân Vườn

Garden apartment

Căn hộ Sân Vườn (Tầng 4): Đây là loại căn hộ được xây dựng hài hòa, mong muốn đưa con người hòa nhập với thiên nhiên, cây xanh và ánh sáng. Ngoài việc thiết kế căn hộ hiện đại, sang trọng và tiện nghi, có 1 -2 phòng ngủ thì còn có khoảng sân vườn tương đối rộng nhiều cây xanh, không gian để nghỉ ngơi, thư giãn, sum họp bên bạn bè, người thân sau những giờ làm việc mệt mỏi, căng thẳng.

Garden apartment (4th floor): This type of apartments is built in harmony to help people closeto nature, trees and lighting. In addition to modern and luxury apartment design, 1-2 bedroom apartment is also relatively a garden green space to relax, meeting together with friends after a hard working time.

can ho ShopHouse

Mặt bằng tầng 4

Layout 4th floor

can ho san vuon

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 4:
 • Diện tích Tim: 73.2m2
 • Diện tích thông thủy: 68.5m2

Hướng: Tây Bắc

View: Đông Nam

Giá gốc: 2.277.358 VNĐ

Product details

  4th Floor:
 • Built-up area: 73.2m2
 • Net lettable area: 68.5m2

Direction: Northwest

View: Southeast

Price: 2.277.358 VND

Phòng C01 (Tầng 4) - 2.108.665 VNĐ (CK 8%)

Room C01 (4th floor) - 2.108.665 VND (Discount 8%)

can ho san vuon

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 4:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:

Hướng:

View:

Giá gốc: Đã giao dịch

Product details

  4th Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:

Direction:

View:

Price: Transaction completed

Phòng C02 (Tầng 4) - Đã giao dịch

Room C02 (4th floor) - Transaction completed

can ho san vuon

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 4:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:

Hướng:

View:

Giá gốc: Đã giao dịch

Product details

  4th Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:

Direction:

View:

Price: Transaction completed

Phòng C03 (Tầng 4) - Đã giao dịch

Room C03 (4th floor) - Transaction completed

can ho san vuon

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 4:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:

Hướng:

View:

Giá gốc: Đã giao dịch

Product details

  4th Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:

Direction:

View:

Price: Transaction completed

Phòng C04 (Tầng 4) - Đã giao dịch

Room C04 (4th floor) - Transaction completed

can ho san vuon

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 4:
 • Diện tích Tim: 48.7m2
 • Diện tích thông thủy: 44.6m2

Hướng: Đông Nam

View: Tây Bắc

Giá gốc: 1.821.042 VNĐ

Product details

  4th Floor:
 • Built-up area: 48.7m2
 • Net lettable area: 44.6m2

Direction: Southeast

View: Northwest

Price: 1.821.042 VND

Phòng C05 (Tầng 4) - 1.686.150 VNĐ (CK 8%)

Room C05 (4th floor) - 1.686.150 VND (Discount 8%)

can ho san vuon

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 4:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:

Hướng:

View:

Giá gốc: Đã giao dịch

Product details

  4th Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:

Direction:

View:

Price: Transaction completed

Phòng C06 (Tầng 4) - Đã giao dịch

Room C06 (4th floor) - Transaction completed

can ho san vuon

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 4:
 • Diện tích Tim: 66m2
 • Diện tích thông thủy: 62.7m2

Hướng: Tây Nam

View: Đông Bắc

Giá gốc: 2.923.613 VNĐ

Product details

  4th Floor:
 • Built-up area: 66m2
 • Net lettable area: 62.7m2

Direction: Southwest

View: Northeast

Price: 2.923.613 VND

Phòng C07 (Tầng 4) - 2.707.049 VNĐ (CK 8%)

Room C07 (4th floor) - 2.707.049 VND (Discount 8%)

can ho san vuon

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 4:
 • Diện tích Tim: 73.1m2
 • Diện tích thông thủy: 68.7m2

Hướng: Tây Bắc

View: Đông

Giá gốc: 2.291.777 VNĐ

Product details

  4th Floor:
 • Built-up area: 73.1m2
 • Net lettable area: 68.7m2

Direction: Northwest

View: East

Price: 2.291.777 VND

Phòng C08 (Tầng 4) - 2.122.016 VNĐ (CK 8%)

Room C08 (4th floor) - 2.122.016 VND (Discount 8%)