đặc điểm căn hộ - Căn hộ ShopHouse

THE APARTMENT FEATURES - Shophouse apartment

Căn hộ ShopHouse

Shophouse apartment

Căn hộ Shophouse (Tầng 1 và tầng lửng): Đây là loại căn hộ thiết kế thông minh, gồm cửa hàng và tầng lửng tách biệt để có thể sử dụng việc ở và kinh doanh:

- Tầng 1: Với lợi thế vị trí cũng như thiết kế đẹp, diện tích rộng, mặt đường lớn có thể sử dụng cho nhiều chức năng khác nhau như:

 • Mở cửa hàng: do có rất nhiều cư dân sinh sống, việc mở cửa hàng cũng sinh lời nhanh chóng, có thể kinh doanh 1 số mặt hàng như: giang hàng minimart, nhà hàng, café, shop quần áo hoặc tiệm thuốc tây,…
 • Cho thuê làm văn phòng: Shophouse hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí làm văn phòng đại diện cho các công ty, tập đoàn.
 • Cho thuê: Shophouse hội tụ đầy đủ ưu việt nên dễ dàng cho thuê lại để sinh lời (shophouse for rent).

- Tầng Lửng: Diện tích rộng rãi từ 100m2-150m2, thiết kế thoáng gồm có 2-3 phòng ngủ, thích hợp cho đại gia đình sinh sống.

Shophouse apartments (1st floor and mezzanine): It is an intelligent design including shops and separate mezzanine which can be used for the living and business.

- The first floor: With the advantages of the location as well as beautiful design, wide area, the major road can use for many different functions such as:

 • Opening shop: there are many residents living here so it is easy to open Mini Mart, restaurant, coffee shop or pharmaciesstore.
 • Office for rent: Shophouse have fully standard to become a representative office for company.

- Mezzanine floor: With spacious area of 100m2 to 150m2, modern design including 2-3 bedrooms which is suitable for family.

can ho ShopHouse

Mặt bằng tầng 1

Layout 1st floor

can ho ShopHouse

Mặt bằng tầng lửng

Layout Mezzanine Floor

can ho ShopHouse

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 1:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:
  Tầng lửng:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:

Hướng:

View:

Giá gốc: Đã giao dịch

Product details

  1st Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:
  Mezzanine Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:

Direction:

View:

Price: Transaction completed

Phòng C01 (Tầng 1) - Đã giao dịch

Room C01 (1st Floor) - Transaction completed

can ho ShopHouse

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 1:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:
  Tầng lửng:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:

Hướng:

View:

Giá gốc: Đã giao dịch

Product details

  1st Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:
  Mezzanine Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:

Direction:

View:

Price: Transaction completed

Phòng C01 (Tầng lửng) - Đã giao dịch

Room C01 (Mezzanine Floor) - Transaction completed

can ho ShopHouse

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 1:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:
  Tầng lửng:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:

Hướng:

View:

Giá gốc: Đã giao dịch

Product details

  1st Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:
  Mezzanine Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:

Direction:

View:

Price: Transaction completed

Phòng C02 (Tầng 1) - Đã giao dịch

Room C02 (1st Floor) - Transaction completed

can ho ShopHouse

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 1:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:
  Tầng lửng:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:

Hướng:

View:

Giá gốc: Đã giao dịch

Product details

  1st Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:
  Mezzanine Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:

Direction:

View:

Price: Transaction completed

Phòng C02 (Tầng lửng) - Đã giao dịch

Room C02 (Mezzanine Floor) - Transaction completed

can ho ShopHouse

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 1:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:
  Tầng lửng:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:

Hướng:

View:

Giá gốc: Đã giao dịch

Product details

  1st Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:
  Mezzanine Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:

Direction:

View:

Price: Transaction completed

Phòng C03 (Tầng 1) - Đã giao dịch

Room C03 (1st Floor) - Transaction completed

can ho ShopHouse

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 1:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:
  Tầng lửng:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:

Hướng:

View:

Giá gốc: Đã giao dịch

Product details

  1st Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:
  Mezzanine Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:

Direction:

View:

Price: Transaction completed

Phòng C03 (Tầng lửng) - Đã giao dịch

Room C03 (Mezzanine Floor) - Transaction completed

can ho ShopHouse

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 1:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:
  Tầng lửng:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:

Hướng:

View:

Giá gốc: Đã giao dịch

Product details

  1st Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:
  Mezzanine Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:

Direction:

View:

Price: Transaction completed

Phòng C04 (Tầng 1) - Đã giao dịch

Room C01 (1st Floor) - Transaction completed

can ho ShopHouse

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 1:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:
  Tầng lửng:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:

Hướng:

View:

Giá gốc: Đã giao dịch

Product details

  1st Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:
  Mezzanine Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:

Direction:

View:

Price: Transaction completed

Phòng C04 (Tầng lửng) - Đã giao dịch

Room C04 (Mezzanine Floor) - Transaction completed

can ho ShopHouse

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 1:
 • Diện tích Tim: 70.5m2
 • Diện tích thông thủy: 65.2m2
  Tầng lửng:
 • Diện tích Tim: 89.09m2
 • Diện tích thông thủy: 82m2

Hướng: Đông Bắc

View: Tây

Giá gốc: 3.872.633 VNĐ

Product details

  1st Floor:
 • Built-up area: 70.5m2
 • Net lettable area: 65.2m2
  Mezzanine Floor:
 • Built-up area: 89.09m2
 • Net lettable area: 82m2

Direction: Northeast

View: West

Price: 3.872.633 VND

Phòng C05 (Tầng 1) - 3.585.771 VNĐ (CK 8%)

Room C05 (1st Floor) - 3.585.771 VND (Discount 8%)

can ho ShopHouse

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 1:
 • Diện tích Tim: 70.5m2
 • Diện tích thông thủy: 65.2m2
  Tầng lửng:
 • Diện tích Tim: 89.09m2
 • Diện tích thông thủy: 82m2

Hướng: Đông Bắc

View: Tây

Giá gốc: 3.872.633 VNĐ

Product details

  1st Floor:
 • Built-up area: 70.5m2
 • Net lettable area: 65.2m2
  Mezzanine Floor:
 • Built-up area: 89.09m2
 • Net lettable area: 82m2

Direction: Northeast

View: West

Price: 3.872.633 VND

Phòng C05 (Tầng lửng)- 3.585.771 VNĐ (CK 8%)

Room C05 (Mezzanine Floor) - 3.585.771 VND (Discount 8%)

can ho ShopHouse

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 1:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:
  Tầng lửng:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:

Hướng:

View:

Giá gốc: Đã giao dịch

Product details

  1st Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:
  Mezzanine Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:

Direction:

View:

Price: Transaction completed

Phòng C06 (Tầng 1) - Đã giao dịch

Room C06 (1st Floor) - Transaction completed

can ho ShopHouse

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 1:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:
  Tầng lửng:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:

Hướng:

View:

Giá gốc: Đã giao dịch

Product details

  1st Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:
  Mezzanine Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:

Direction:

View:

Price: Transaction completed

Phòng C06 (Tầng lửng) - Đã giao dịch

Room C06 (Mezzanine Floor) - Transaction completed

can ho ShopHouse

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 1:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:
  Tầng lửng:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:

Hướng:

View:

Giá gốc: Đã giao dịch

Product details

  1st Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:
  Mezzanine Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:

Direction:

View:

Price: Transaction completed

Phòng C07 (Tầng 1) - Đã giao dịch

Room C07 (1st Floor) - Transaction completed

can ho ShopHouse

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 1:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:
  Tầng lửng:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:

Hướng:

View:

Giá gốc: Đã giao dịch

Product details

  1st Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:
  Mezzanine Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:

Direction:

View:

Price: Transaction completed

Phòng C07 (Tầng lửng) - Đã giao dịch

Room C07 (Mezzanine Floor) - Transaction completed

can ho ShopHouse

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 1:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:
  Tầng lửng:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:

Hướng:

View:

Giá gốc: Đã giao dịch

Product details

  1st Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:
  Mezzanine Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:

Direction:

View:

Price: Transaction completed

Phòng C08 (Tầng 1) - Đã giao dịch

Room C08 (1st Floor) - Transaction completed

can ho ShopHouse

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 1:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:
  Tầng lửng:
 • Diện tích Tim:
 • Diện tích thông thủy:

Hướng:

View:

Giá gốc: Đã giao dịch

Product details

  1st Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:
  Mezzanine Floor:
 • Built-up area:
 • Net lettable area:

Direction:

View:

Price: Transaction completed

Phòng C08 (Tầng lửng) - Đã giao dịch

Room C08 (Mezzanine Floor) - Transaction completed

can ho ShopHouse

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 1:
 • Diện tích Tim: 10.7m2
 • Diện tích thông thủy: 8.9m2
  Tầng lửng:
 • Diện tích Tim: 94.45m2
 • Diện tích thông thủy: 86.7m2

Hướng: Tây Bắc

View: Đông Bắc

Giá gốc: 2.220.547 VNĐ

Product details

  1st Floor:
 • Built-up area: 10.7m2
 • Net lettable area: 8.9m2
  Mezzanine Floor:
 • Built-up area: 94.45m2
 • Net lettable area: 86.7m2

Direction: Northwest

View: Northeast

Price: 2.220.547 VND

Phòng C09 (Tầng 1) - 2.056.062 VNĐ

Room C09 (1st Floor) - 2.056.062 VND (Discount 8%)

can ho ShopHouse

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 1:
 • Diện tích Tim: 10.7m2
 • Diện tích thông thủy: 8.9m2
  Tầng lửng:
 • Diện tích Tim: 94.45m2
 • Diện tích thông thủy: 86.7m2

Hướng: Tây Bắc

View: Đông Bắc

Giá gốc: 2.220.547 VNĐ

Product details

  1st Floor:
 • Built-up area: 10.7m2
 • Net lettable area: 8.9m2
  Mezzanine Floor:
 • Built-up area: 94.45m2
 • Net lettable area: 86.7m2

Direction: Northwest

View: Northeast

Price: 2.220.547 VND

Phòng C09 (Tầng lửng) - 2.056.062 VNĐ

Room C09 (Mezzanine Floor) - 2.056.062 VND (Discount 8%)

can ho ShopHouse

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 1:
 • Diện tích Tim: 52.9m2
 • Diện tích thông thủy: 48.4m2
  Tầng lửng:
 • Diện tích Tim: 87.6m2
 • Diện tích thông thủy: 81.4m2

Hướng: Tây

View: Đông Nam

Giá gốc: 3.261.581 VNĐ

Product details

  1st Floor:
 • Built-up area: 52.9m2
 • Net lettable area: 48.4m2
  Mezzanine Floor:
 • Built-up area: 87.6m2
 • Net lettable area: 81.4m2

Direction: West

View: Southeast

Price: 3.261.581 VND

Phòng C10 (Tầng 1) - 3.019.983 VNĐ

Room C10 (1st Floor) - 3.019.983 VND (Discount 8%)

can ho ShopHouse

Chi tiết sản phẩm

  Tầng 1:
 • Diện tích Tim: 52.9m2
 • Diện tích thông thủy: 48.4m2
  Tầng lửng:
 • Diện tích Tim: 87.6m2
 • Diện tích thông thủy: 81.4m2

Hướng: Tây

View: Đông Nam

Giá gốc: 3.261.581 VNĐ

Product details

  1st Floor:
 • Built-up area: 52.9m2
 • Net lettable area: 48.4m2
  Mezzanine Floor:
 • Built-up area: 87.6m2
 • Net lettable area: 81.4m2

Direction: West

View: Southeast

Price: 3.261.581 VND

Phòng C10 (Tầng lửng) - 3.019.983 VNĐ

Room C10 (Mezzanine Floor) - 3.019.983 VND (Discount 8%)