Mặt bằng Block B

Xem thêm căn hộ mẫu Block B
mat bang shophouse

Tầng 1 (Shophouse)

mat bang tang lung

Tầng 2

mat bang monarchy

Tầng 3

mat bang san vuon

Tầng 4

mat bang can ho monarchy

Tầng 5

mat bang penthouse

Tầng 6 (Sân vườn), Tầng 13, Tầng 20

monarchy

Tầng 7, Tầng 14, Tầng 21

monarchy

Tầng 8, Tầng 15, Tầng 22

monarchy

Tầng 9-12, Tầng 16-19, Tầng 23-24

Liên hệ ngay

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN VRM

Địa chỉ: 200 Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng

Email: congtyvrm@gmail.com

Điện thoại: 02363 686 202

Hotline: 0914 10 60 80

Hotline:

0914 10 60 80

0914 10 60 80

0914 10 60 80
congtyvrm@gmail.com
/monarchyaparment/
0914 10 60 80